Inne prace geodezyjne

Inne prace geodezyjneZakres naszego działania jest bardzo rozległy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ilości zrealizowanych zleceń, potrafimy sprostać wielu problemom.

Mamy wypracowane schematy działania dla spraw typowych i powtarzalnych, jak również dla tych bardziej skomplikowanych.

W pracy wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt geodezyjny i informatyczny, oraz nowoczesne technologie pomiarów GPS.

 

 

 

Przykłady takich prac to:

  • tworzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych różnych obiektów terenowych,
  • tworzenie numerycznego modelu terenu,
  • obliczenie objętości mas ziemnych wg zadanych kryteriów (ze wskazanego poziomu odniesienia, na podstawie innego modelu terenu),
  • znajdowanie obszaru zalewowego. Obszary zalewowe można wyznaczyć poprzez wskazanie punktu i podanie poziomu zalewu nad tym punktem lub poprzez podanie poziomu zalewu.
  • tworzenie mapy spadków i mapy azymutów maksymalnych spadków. Mapa spadków może być przydatna n.p. przy analizie erozyjności gleb. Mapa azymutów maksymalnych spadków może być wykorzystana przy odnajdywaniu obszarów o dużym nasłonecznieniu. Mapy te można zapisać jako raster o określonej rozdzielczości.
  • wizualizacja trójwymiarowa terenu (3D),
  • mapy tematyczne (np.użytkowania terenu),
  • różne pomiary kontrolne.

telefon fax email