Geodezja - Szczecin | Geosit

Jako firma GEOSIT istniejemy od roku 2003, a do spółki wnieśliśmy wcześniej zdobyte doświadczenie i wiedzę zawodową w pracy, w publicznej administracji geodezyjnej oraz w usługach geodezyjnych. Działając od lat na Pomorzu Zachodnim na rynku usług geodezyjnych, dynamicznie dostosowujemy się do zmian technologicznych w tej dziedzinie nauki, jak również na bieżąco śledzimy zmiany w polskim prawie z zakresu geodezji i kartografii oraz dziedzin pokrewnych. Posiadamy państwowe uprawnienia geodezyjne. Spektrum naszego działania jest bardzo rozległe, chcemy zaakcentować jednocześnie, że naszą specjalnością są w szczególności opracowania do celów prawnych (np. podziały geodezyjne nieruchomości, rozgraniczenia i wznowienia granic).

Naszym Klientom oferujemy:

 • sporządzanie map do celów projektowych i planistycznych w postaci cyfrowej oraz  analogowej,
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowywanie ich wyników,
 • geodezyjną obsługę inwestycji tj.:
   - pomiary realizacyjne - tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu,
   - powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli, infrastruktury  uzbrojenia technicznego terenu,
   - pomiary kontrolne i opracowanie ich wyników,
 • kompleksową geodezyjną obsługę spraw związanych z gospodarowaniem   nieruchomościami tj.:
   - badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie map do celów   prawnych,
   - rozgraniczanie, wznowienie granic nieruchomości,
   - podziały, scalenia nieruchomości,
   - aktualizacja danych opisowych i kartograficznych operatu ewidencji gruntów i budynków,
   - regulacja stanu prawnego nieruchomości,
 • poradnictwo i ekspertyzy w wymienionych powyżej zakresach.


o firmie GeositPracujemy na wysokiej klasy sprzęcie geodezyjnym firmy TOPCON, który umożliwia pracę w każdych warunkach terenowych. Pomiary wykonujemy metodami klasycznymi oraz z zastosowaniem precyzyjnych pomiarów satelitarnych (GPS).

Posiadamy także w pełni wyposażoną pracownię do opracowań kameralnych. Dysponujemy wieloma stanowiskami komputerowymi, o wysokich możliwościach obliczeniowych i graficznych, przystosowanych do tworzenia map w formacie cyfrowej. W codziennej pracy używamy oprogramowania geodezyjnego GeoInfo, GeoMap, WinKalk, EwMap oraz środowiska graficznego AuotCad.

Naszą dewizą jest profesjonalizm i rzetelność. Staramy się, aby świadczone przez nas usługi stały na najwyższym poziomie.

telefon fax email