Realizacje i Referencje

Ważniejsze i ciekawsze realizacje:

2003/2004

 • Opracowanie mapy ewidencyjnej w postaci rastrowej wraz z centroidami działek i granic działek ewidencyjnych z terenu województwa zachodniopomorskiego, z materiałów pozyskanych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, dla potrzeb krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich, dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2004

 • Sporządzenie wtórnika cyfrowego w skali 1:1000 dla obszaru 2500 ha - Powiat policki.
 • Wykonanie mapy numerycznej o pełniej treści mapy zasadniczej, z materiałów znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, dla Gminy Lubiszyn i Kłodawa w powiecie gorzowskim.
 • Wykonanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla trzech miast i dwóch gmin wiejskich z terenu województwa zachodniopomorskiego.
 • Sporządzenie mapy kompleksów rolniczej przydatności gleb w wersji informatycznej dwóch powiatów województwa zachodniopomorskiego dla Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

2005

 • Sporządzenie wtórników cyfrowych w skali 1:500 na terenie Miasta Szczecina.
 • Wykonanie ewidencyjnej mapy numerycznej dla 31 obrębów w powiecie goleniowskim.
 • Wykonanie uzupełniającej klasyfikacji gleboznawczej dla Miasta Szczecina oraz doprowadzenie do zgodności z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków zapisów odnośnie użytków gruntowych i oznaczeń budynków.

 2005/2006

 • Sporządzenie wektorowych warstw leśnej mapy numerycznej dla potrzeb Systemu Informacji Lasów Państwowych, dla obrębów leśnych Nadleśnictwa Białogard.
 • Modernizacja ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla Miasta Świdwina i Miasta Połczyn-Zdrój.

2006

 • Inwentaryzacja osnów wysokościowych oraz wykonanie projektu szczegółowej osnowy wysokościowej III i IV klasy dla terenu Powiatu kamieńskiego.
 • Wykonanie mapy numerycznej o pełniej treści mapy zasadniczej, z materiałów znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, dla Gminy Deszczno, Powiat gorzowski (19 obrębów ewidencyjnych) oraz dla Miasta Szczecina (14 obrębów ewidencyjnych).
 • Analiza dokumentacji geodezyjno - prawnej przebiegu granic administracyjnych miast i gmin w Powiecie drawskim oraz granicy administracyjnej Powiatu drawskiego.

 2006/2007

 • Adaptacja dawnych osnów poligonowych IV klasy na osnowę pomiarową oraz przeliczenie osnów szczegółowych i pomiarowych z układu współrzędnych "1965" na układ "2000" z terenu Powiatu gryfińskiego. Założenie osnowy III klasy metodą GPS.
 • Modernizacja ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla Miasta Szczecinka i Miasta Gryfino.
 • Obsługa Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, w zakresie prac geodezyjno – kartograficznych, na terenie Powiatu gryfińskiego, polickiego i Miasta Szczecina.

 2007

 • Wykonanie mapy numerycznej o pełniej treści mapy zasadniczej dla Gminy Dygowo Powiat kołobrzeski.
 • Wykonanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Złocieniec i Gminy Człopa z terenu województwa zachodniopomorskiego.
 • Inwentaryzacja linii wysokiego napięcia Krajnik - Glinki w zakresie wzajemnego położenia przewodów linii wysokiego napięcia oraz budynków i budowli.

 2007/2008

 • Ustalenie linii brzegowej części Jeziora Dąbie i części Rzeki Chełszczącej.
 • Modernizacja ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla Gminy Gryfino.
 • Obsługa Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, w zakresie prac geodezyjno – kartograficznych, na terenie Powiatu gryfińskiego, polickiego i Miasta Szczecina.

 2008

 • Wykonanie mapy do celów planistycznych dla ok. 1000 ha miasta Szczecina.
 • Pomiary kontrolne wysokości zwisu sieci wysokiego napięcia na rzece Odra.
 • Tyczenie projektów i inwentaryzacja urządzeń związanych z transportem gazu.
 • Sporządzenie wtórnika cyfrowego wraz z inwentaryzacją przebudowanej stacji transformatorowej w Krajniku.

 2009

 • Wykonanie cyfrowej mapy zasadniczej w programie GEOINFO dla 1000 ha Miasta Szczecina.
 • Ustalenie linii brzegowej fragmentu rzeki Kurzyca w Powiecie gryfińskim.
 • Obsługa Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, w zakresie prac geodezyjno – kartograficznych, na terenie Powiatu gryfińskiego, polickiego i Miasta Szczecina.

 2009/2010

 • Inwentaryzacja powykonawcza rozbudowanej stacji transformatorowej w Morzyczynie.
 • Sporządzenie projektów i aneksów do projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla dziesięciu powiatów województwa zachodniopomorskiego, na zlecenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

 2010

 • Założenie bazy GESUT oraz numerycznej mapy zasadniczej dla trzech obrębów ewidencyjnych Miasta Szczecina Dzielnica Nad Odrą w programie GEOINFO.
 • Wykonanie cyfrowej mapy zasadniczej dla Miasta Dębno.
 • Założenie ewidencji gruntów i budynków dla obrębu nr 2 Miasta Goleniowa.
 • Obsługa Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, w zakresie prac geodezyjno – kartograficznych, na terenie Powiatu gryfińskiego, polickiego i Miasta Szczecina.

 2010/2011

 • Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie ewidencji budynków i lokali dla Powiatu Drawsko Pomorskie i Powiatu Gryfino na zlecenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

 2011

 • Obsługa geodezyjna rozbudowy Nabrzeża Katowickiego w Porcie Centralnego w Szczecinie na zlecenie Mostostal Warszawa.
 • Sporządzenie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 14 obrębów Gminy Wałcz.
 • Obsługa Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, w zakresie prac geodezyjno – kartograficznych, na terenie Powiatu gryfińskiego, polickiego i Miasta Szczecina.

 2011/2012

 • Obsługa geodezyjna budowy "Bazy magazynowo - przeładunkowej" kwasu siarkowego na terenie Portu Centralnego w Szczecinie.
 • Wykonanie map do celów projektowych oraz niezbędnych podziałów działek ewidencyjnych dla inwestycji "Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcję przemysłowo - składowe" w Mieście Szczecinie.

oraz wiele innych prac wykonanych na zlecenie indywidualnych klientów, osób prawnych i instytucji publicznych.

telefon fax email